TULETÕKKEKLAASID

Tulenevalt tuleohutuse nõuetes peavad hoonetes osa klaaskonstruktsioone takistama tule levikut.  Vastavalt standardile EVS – EN 13501-2:2004 eristatakse järgmisi tuletõkkeklaaside tüüpe

  •    E - kaitse suitsu ja leekide leviku eest;

  •    EW - kaitse suitsu ja leekide leviku eest ning osaline kaitse soojuskiirguse eest;

  •    EI - kaitse suitsu ja leekide leviku eest ning kaitse soojuskiirguse eest.

Tuletõkkeklaaside juures on väga oluliseks teguriks aeg, mille jooksul klaas kaitset pakub. Kasutusel on klaasid vastavalt 15, 20, 30, 60, 90, 120 minutile.

Klaaskonstruktsiooni tuletõkkeklassi paneb üldjuhul paika projekteerija.

Meie käest on võimalik tellida tuletõkkeklaase koos vastava sertifikaadiga.